Khám phá vẻ đẹp Việt Nam cùng

Pham Hung
Photography

Mỗi ngày một ảnh

Các dự án mới

Thu hoạch cói

Trong mùa thu hoạch cói, những bó cói được buộc với nhau và kéo về xe trên những kênh nước.

In ấn & bản quyền

Mua các bản in và giấy phép cho trang trí hoặc biên tập

 

Scroll to Top