Nha trang city
gallery

Các dự án khác

Đời thường

Thu hoạch cói

Trong mùa thu hoạch cói, những bó cói được buộc với nhau và kéo về xe trên những kênh nước.

Làm tương Bần

Tương Bần là một loại nước chấm truyền thống ở miền Bắc Việt Nam, được làm từ các loại gạo để lên men.

Scroll to Top