Thu hoạch cói

Các dự án khác

Làm tương Bần

Tương Bần là một loại nước chấm truyền thống ở miền Bắc Việt Nam, được làm từ các loại gạo để lên men.

Scroll to Top